Dunavecsei Református Egyházközség

 

Erdély - Homoródszentmárton

 

 

1942.12.06 – Presbiteri jegyzőkönyv

 

Az elnök felolvassa a Homoródszentmártoni ref. egyházközség kérelmét, melyben testvérközséggé való fogadását és megrongált egyházi épületeinek helyreállítására adományt kér egyházunktól.

 

A presbitérium egyhangú határozattal kimondja, hogy a Homoródszentmártoni ref. egyházközséget örömmel fogadja testvérévé. Megrongált egyházi épületeinek rendbe hozására jövő év márciusáig nagyszabású ünnepélyt rendez egyházunk, melynek jövedelmét 100 P-re kiegészítve eljuttatja a Homoródszentmártoni testvérközségnek.

 

 

 

1943. 03.21 – Hirdetőkönyv

 

Jelentem, hogy a Csanád pusztai levente ifjúság ma este ½ 7 órai kezdettel színielőadást rendez a polgári iskola tornatermében. A bevételt erdélyi testvérközség – Homoródszentmárton - javára fordítjuk. Híveink figyelmébe ajánljuk a fiatalok munkáját.

 

 

 

1943. 05. 16 – Hirdetőkönyv

 

Már jó előre jelentem a testvéreknek, hogy május utolsó szombatján este 8 órakor a polgári iskola tornatermében az erdélyi Homoródszentmárton testvéregyházközségünk javára székely estet tartunk. A bevételt az ottani testvér templom és iskola renoválási céljaira fordítjuk. Az alig 300 lelkes gyülekezet gondjait vegyük magunkra, teljesítvén a Biblia parancsát: „Egymás terhét hordozzátok és így töltsétek be a Krisztus törvényét”! Május utolsó szombatján legyünk ott minél többen a polgári iskolában rendezett székely esten!

 

 

 

1943. 05.23 – Hirdetőkönyv

 

Mint már a múlt alkalommal jelentettük is, e hét szombatján este 8 órakor a polgári iskola tornatermében Nőszövetségünk és Leánykörünk székely estet rendez az erdélyi Homoródszentmártoni testvéregyházközségünk javára. A székely esten több fővárosi művész és a Homoródszentmártoni ref. lelkész is szerepel. Jegyek előre válthatók a lelkészi hivatalban, Nőszövetségünk és Leánykörünk tagjainál. Kérjük testvéreinket, hogy minél többen vegyenek részt ezen az ünnepélyen.

 

 

 

1944.10.06 – Presbiteri jegyzőkönyv

 

Az elnök jelenti, hogy a testvéregyházközségből: Homoródszentmártonból 9 atyánkfia érkezett, kiknek segélyezését a presbitérium jóindulatába ajánlja. – A presbitérium tudomásul veszi s mindent megtesz érdekükben.

 

 

 

A háború után hosszú évtizedekig szünetelt a két gyülekezet kapcsolata. A rendszerváltás előtti években Ablonczy Gábor tiszteletes úr többször járt Erdélyben, s egy alkalommal titokban felkereste Homoródszentmárton akkori lelkipásztorát, Bedő Gedeont is (titokban, mert a Securitate mindenkit élesen figyelt még akkoriban, s nem akart bajt hozni lelkésztársa fejére). Ezzel a találkozással kezdetét vette a két gyülekezet újbóli testvéri kapcsolata. A forradalom idején néhány helybelivel összefogva, útlevél nélkül vittek segélyszállítmányt testvéreinknek. Ezzel együtt településünk is kapcsolatot létesített az ottani településvezetőkkel, s nyáron egy hatalmas gyermekcsapat érkezett településünkre, hogy egy hetet itt töltsenek. A testvértelepülési, testvérgyülekezeti kapcsolat azóta is tart, sok személyes barátságon keresztül is. Igyekszünk minden esztendőben közös gyermek és ifjúsági táborokat szervezni - változó színhellyel, gyülekezeti küldöttségeink is többször megfordulnak egymásnál.